Cẩm Nang Tu Đạo (pdf, mp3) - HT Quảng Khâm (1892-1986)

Lời dạy của HT Quảng Khâm (pdf, mp3)
Vạn Phật Thánh Thành phiên dịch
Tâm Từ đọc
Dn Nhp
Tp Cm-Nang này đúc kết tinh hoa nhng li dy ca v Thánh-tăng cn đại -
Hòa-Thượng Qung-Khâm (1892-1986). Là người đã giác ng, mi li dy ca
Ngài trc tiếp phá v vô minh, khiến ta giác ng như Ngài.
Kinh Hoa-Nghiêm dy rng: "Chúng sanh như người bnh, Thin-tri-thc như
bác-sĩ, li dy ca Thin-tri-thc như thuc hay. Thuc hay thì đắng, song tr
lành được bnh."
Bi vy, trong tp Cm-Nang này, bn s thy mi li dy ca Ngài đều vô cùng
sâu sc, trc tiếp song đơn gin; ngn gn, d hi
u mà hàm súc. Ðây là đim
then cht d bit gia li nói ca người đã ng Ðo và k chưa tnh giác.
K còn mê mui thì cn li ging cao xa, sâu sc, dùng trò chơ trí thc ch
nghĩa, song thiếu thc dng ni ti. Nhng li dy ca Hòa-Thượng Qung-
Khâm là nhng li mà không ai có th bt chước đặng, bi vì nhng li y được
lưu xut t mt ni tâm thâm chng và mt cuc đời chân tht thc nghim,
"sng" trong s thâm chng y mi ngày. Ngài ch ăn mt ba ng và ch ăn trái
cây; ng thì ng ngi; áo mc thì ch mt vài b. Ngài rt ít li, không nói
chuyn dông dài, bàn lun thế s tp nh
p. C đời, vt s hu ca Ngài hoàn
toàn không! Chng có xe hơi, chng có trương mc ngân hàng hay th tín dng,
nhà riêng, Tivi, t lnh, radio.... tt c Ngài đều không có. Chính bi vì, và ch
có, cuc sng rng không như vy nên Ngài mi thc s an tr trong cnh gii
Chân Không ca t tâm. Ðây tht là điu quý báu để chúng ta, k hu hc, nht
là người xut gia, phn tnh và thc tnh.
Ði tượng trng tâm ca tp Cm-Nang này là người xut gia, song hoàn toàn
ng dng cho k ti gia. Khi đọc Cm-Nang, bn hãy hình dung như có mt v
Tăng già hin t, chín mươi tui ngoài, đang nói chuyn cùng mình vy.
Sách này, đọc là để áp dng; đây không phi là tiu thuyết; truyn, hay sách
nghiên cu để tăng kiến thc. Khi được đọc để áp dng như thuc lành tr bnh
hay như gy đỡ chân, thì tp Cm-Nang này s giúp chúng ta đổi cái nhìn, sa
thói hư tt xu, tr suy nghĩ lm ln, hướng d
n bước tu đúng đắn. Khi đó, ánh
sáng bt tn ca Chánh Pháp s chc chn tràn ngp nơi nơi - trong tâm bn và
nhng gì quanh bn.

Đọc trực tuyến:
 
Tải về để in ra:
http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-CmNangTuO497.pdf

MP3:
1a 1b 1c 1d
2a 2b 2c 2d
3a 3b 3c 3d


Chủ đề:

2 comments

Lên đầu trang