Hình ảnh tổng quát Khoá Tu Hoc Phật Pháp Úc Châu kỳ 13
Kính mời xem tiếp:

南無阿彌陀佛Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Quang Duc Buddhist Monastery
105 Lynch Road
Fawkner, VIC 3060. Australia
Tel: 61. 412 794 254
Email: quangduc@quangduc.com
Website: http://www.quangduc.comChủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang