Ấn Tống Tượng Phật A Di Đà và Tượng Tam Thánh

image

Ấn Tống Tượng Phật A Di Đà và Tượng Tam Thánh (Tượng Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát):

Làng A Di Đà (Thôn Di Đà của Tịnh Tông Học Hội, tại tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ) hiện cùng nhau đóng góp tiền để ấn tống 1 Tượng Phật A Di Đà lớn, để ở thờ bên ngoài và ấn tống 1 bộ Tượng Tam Thánh lớn (Tượng Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát) thờ ở Chánh Điện của Thôn Di Đà. Mình (Diệu Âm Thiện Thông) có tu ở đó nên biết thông tin hữu ích, chia sẻ cùng các bạn, cùng nhau hùn Phước làm Thiện, gieo Nhân Duyên lành với Phật Bồ Tát và chúng sanh. Thôn Di Đà không kêu gọi đóng góp, ai biết thông tin thì tự đóng góp tịnh tài cùng chung ấn tống tượng Phật Bồ Tát thôi. Nếu các bạn muốn đóng góp tịnh tài làm thiện thì liên lạc thông tin dưới đây: Mituo Village (Thôn Di Đà), Địa Chỉ: 343 Conrad Road, Alburtis PA 18011, United States, Điện Thoại: (267) 455 - 4698, Email: Mituovillage@gmail.com , Website: www.mituovillage.com

Diệu Âm Thiện Thông

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang